Trenutno pakovanje – i još uvek traje…

Istorijat našeg proizvoda možemo dokazati vrlo lako….bili smo prvi i jedini na tržištu…samo naša ploča je ORIGINALNA Teslina purpurna ploča….konkurenciju molimo da dokaže svoj istorijat.