Istorijat

Istorijat Tesline purpurne ploče

2005
1 januara

Trenutno pakovanje – i još uvek traje…

Trenutno pakovanje – i još uvek traje…
Istorijat našeg proizvoda možemo dokazati vrlo lako….bili smo prvi i jedini na tržištu…samo naša ploča je ORIGINALNA Teslina purpurna ploča….konkurenciju molimo da dokaže svoj istorijat.
1998
1 januara

Peto pakovanje

Peto pakovanje
Peto pakovanje Tesline purpurne ploče
1997
1 januara

Četvrto pakovanje

Četvrto pakovanje
Četvrto pakovanje Tesline purpurne ploče
1996
1 januara

Treće pakovanje

Treće pakovanje
Treće pakovanje Tesline purpurne ploče
1995
1 januara

Drugo pakovanje

Drugo pakovanje
Drugo pakovanje Tesline purpurne ploče.
1994
1 januara

Prvo pakovanje

Prvo pakovanje
Prva pakovanje Tesline purpurne ploče, pre 27 godina
1993
1 januara

Probno pakovanje

Probno pakovanje
Prva probna kutija TPP 1993-94god