Istorijat

Cool Timeline

2020
November 7

Trenutno pakovanje

Trenutno pakovanje
Istorijat našeg proizvoda možemo dokazati vrlo lako….bili smo prvi i jedini na tržištu…samo naša ploča je ORIGINALNA Teslina purpurna ploča….konkurenciju molimo da dokaže svoj istorijat.
November 5

Peto pakovanje

Peto pakovanje
Peto pakovanje Tesline purpurne ploče
November 4

Četvrto pakovanje

Četvrto pakovanje
Četvrto pakovanje Tesline purpurne ploče
November 3

Treće pakovanje

Treće pakovanje
Treće pakovanje Tesline purpurne ploče
November 2

Drugo pakovanje

Drugo pakovanje
Drugo pakovanje Tesline purpurne ploče.
November 1

Prvo pakovanje

Prvo pakovanje
Prva pakovanje Tesline purpurne ploče, pre 27 godina
October 31

Probno pakovanje

Probno pakovanje
Prva probna kutija TPP 1993-94god