Šta je Teslina ploča

Šta je Tesina ploca?

Teslina purpurna ploča je jedno od najvećih praktičnih dostignuća istraživanja Tesine materijalne i duhovne ostavštine. Nastala je na osnovu njegovih iskustava i saznanja. Ploča je danas jednas jedno od najpoznatijih sredstava u alternativnoj medicini. Prvi su je otkrili Amerikanci.

Ljubičasta ili purpurna boja predstavlja sedmi zrak i ljubičasti plamen, poznat u metafizici kao lekoviti deo spektra. Naša originalna Teslina ploča obojena je originalnom purpurnom bojom, predhodno jonizirana (gde atom gubi valentni elektron i postaje pozitivni jon, koji privači i prihvata purpurnu boju).

U mnogim eksperimentima i labaratorijskim analizama utvrđeno je da je osnovni princip delovanja purpurne ploče emisija energije koja je u stanju da prođe kroz tkivo svakog živog bića. Životna energija ili Prana može se meriti na nekoiiko načina. Ako se za to koristi standardni radioestezijski instrument, prosečan čovek pokazaće vrednost od 20 jedinica. Sa pločom u rukama vrednost će odmah skočiti na 90-95 jedinica. Stalnim korišćenjem ploče, energetski nivo stalno dostiže preko 100 jedinica. Time se postižu najmanje dve stvari: ubrzava se duhovni razvoj i oživljava proces regeneracije ćelija.

Napomena: namera Tesline ploče nije da zameni klasične metode lečenja, naprotiv, purpurnu ploču treba koristiti uz već pomenute načine lečenja